PI/2018/249 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 21163/2018–M_OPVA
Podnet: Návrh zákona vyplýva z programového vyhlásenia vlády.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 15.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/249
Dátum začiatku PK: 08.11.2018
Dátum konca PK: 14.11.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 08.11.2018
Ukončenie štádia: 08.11.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 08.11.2018
Ukončenie štádia: 14.11.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 15.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)