PI/2018/248 Návrh zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Štatistiky
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 10900-0058/2018
Podnet: Úloha B.1. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 587 z 13. decembra 2017 k návrhu Legislatívneho zámeru zákona o sčítaní obyvateľov
domov a bytov v roku 2021
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 13.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/248
Dátum začiatku PK: 08.11.2018
Dátum konca PK: 12.11.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 08.11.2018
Ukončenie štádia: 08.11.2018
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 08.11.2018
Ukončenie štádia: 12.11.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 13.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)