PI/2018/247 Návrh vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Školstvo a vzdelávanie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: spis č. 2018/14424-60AA
Podnet: § 100 ods. 1 písm. a) zákona č. 400/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/247
Dátum začiatku PK: 07.11.2018
Dátum konca PK: 09.11.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.11.2018
Ukončenie štádia: 07.11.2018
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 07.11.2018
Ukončenie štádia: 09.11.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 10.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)