PI/2018/244 Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MK-5419/2018-221/14704
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Laššáková, Ľubica
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 19.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/244
Dátum začiatku PK: 05.11.2018
Dátum konca PK: 16.11.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.11.2018
Ukončenie štádia: 05.11.2018
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 05.11.2018
Ukončenie štádia: 16.11.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 19.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)