PI/2018/234 Návrh vyhlášky Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 07570/2018/KÚ/OLP-004
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Zodpovedný predkladateľ: Magala, Jozef
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 14.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/234
Dátum začiatku PK: 25.10.2018
Dátum konca PK: 30.10.2018
Dátum ukončenia procesu: 14.02.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 25.10.2018
Ukončenie štádia: 25.10.2018
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 25.10.2018
Ukončenie štádia: 29.10.2018
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 31.10.2018
Ukončenie štádia: 14.02.2019
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)