PI/2018/231 Predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 9/2017, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-131-625
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 05.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/231
Dátum začiatku PK: 24.10.2018
Dátum konca PK: 30.10.2018
Dátum ukončenia procesu: 05.11.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 24.10.2018
Ukončenie štádia: 24.10.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 24.10.2018
Ukončenie štádia: 29.10.2018
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 31.10.2018
Ukončenie štádia: 05.11.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)