PI/2018/230 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Stredné školstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: spis č. 2018/14052-60AA
Podnet: Úloha č. 7 v mesiaci december 2018 z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 05.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/230
Dátum začiatku PK: 23.10.2018
Dátum konca PK: 29.10.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 23.10.2018
Ukončenie štádia: 23.10.2018
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 23.10.2018
Ukončenie štádia: 29.10.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 30.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)