PI/2018/229 Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov finančnej správy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Colné orgány
Daňové orgány
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/017735/2018-75
Podnet: § 203 ods. 15 vládneho návrhu zákona o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 22.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/229
Dátum začiatku PK: 19.10.2018
Dátum konca PK: 02.11.2018
Dátum ukončenia procesu: 22.03.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 19.10.2018
Ukončenie štádia: 19.10.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 19.10.2018
Ukončenie štádia: 02.11.2018
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 03.11.2018
Ukončenie štádia: 22.03.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)