PI/2018/228 Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zaraďovaní do záloh, vzor majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie, podrobnosti o vysielaní na preventívnu rehabilitáciu a o riadení preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané príslušníčkam finančnej správy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Colné orgány
Daňové orgány
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Zdravé životné podmienky
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/017734/2018-75
Podnet: § 113 ods. 7
§ 123 ods. 1
§ 220 ods. 12 a § 221 ods. 1 vládneho návrhu zákona o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 22.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/228
Dátum začiatku PK: 19.10.2018
Dátum konca PK: 02.11.2018
Dátum ukončenia procesu: 22.03.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 19.10.2018
Ukončenie štádia: 19.10.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 19.10.2018
Ukončenie štádia: 02.11.2018
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 03.11.2018
Ukončenie štádia: 22.03.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)