PI/2018/22 Návrh opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a forme poskytovania informácií jednotnému informačnému miestu a ich sprístupňovania podnikom prostredníctvom jednotného informačného miesta.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 1/2018
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Zodpovedný predkladateľ: Kešjar, Vladimír, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 30.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/22
Dátum začiatku PK: 29.01.2018
Dátum konca PK: 09.02.2018
Dátum ukončenia procesu: 30.04.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.01.2018
Ukončenie štádia: 29.01.2018
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 29.01.2018
Ukončenie štádia: 26.01.2018
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 29.01.2018
Ukončenie štádia: 30.04.2018
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)