PI/2018/219 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. ....../2018 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 328/2015 Z. z. o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch žiadostí o zápis do zoznamu správcov bytových domov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 07234/2018/ SBPMR/77307
Podnet: Na základe úlohy C.1. uznesenia vlády SR č. 84/2018
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 02.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/219
Dátum začiatku PK: 15.10.2018
Dátum konca PK: 26.10.2018
Dátum ukončenia procesu: 02.11.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 15.10.2018
Ukončenie štádia: 15.10.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 15.10.2018
Ukončenie štádia: 26.10.2018
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 27.10.2018
Ukončenie štádia: 02.11.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)