PI/2018/218 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 10530/2018-3.3
Podnet: Novela zákona je zameraná najmä na tieto dve oblasti - úprava požiadaviek zákona o ovzduší na činnosti
ktoré tiež spadajú pod definíciu stacionárneho zdroja a zvýšenie kompetencií ako aj zodpovednosti regionálnej/miestnej samosprávy vo veciach týkajúcich sa riešenia kvality ovzdušia.
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/218
Dátum začiatku PK: 08.10.2018
Dátum konca PK: 09.11.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 08.10.2018
Ukončenie štádia: 08.10.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 08.10.2018
Ukončenie štádia: 09.11.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 10.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)