PI/2018/216 Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor informačného formulára s informáciami k sprostredkovaniu spotrebiteľského úveru

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/016940/2018-652
Podnet: Zákon č. 214/2018 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 19.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/216
Dátum začiatku PK: 05.10.2018
Dátum konca PK: 18.10.2018
Dátum ukončenia procesu: 19.10.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.10.2018
Ukončenie štádia: 05.10.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 05.10.2018
Ukončenie štádia: 18.10.2018
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 19.10.2018
Ukončenie štádia: 19.10.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)