PI/2018/214 Predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ....2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-128-253
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/214
Dátum začiatku PK: 02.10.2018
Dátum konca PK: 08.10.2018
Dátum ukončenia procesu: 10.10.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 02.10.2018
Ukončenie štádia: 02.10.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 02.10.2018
Ukončenie štádia: 08.10.2018
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 09.10.2018
Ukončenie štádia: 10.10.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)