PI/2018/211 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo v znení vyhlášky MZ SR č. 75/2014 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: Z048785-2018
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/211
Dátum začiatku PK: 02.10.2018
Dátum konca PK: 15.10.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 02.10.2018
Ukončenie štádia: 02.10.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 02.10.2018
Ukončenie štádia: 15.10.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 16.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)