PI/2018/21 Návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Školstvo a vzdelávanie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2018-1449-56AA
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 06.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/21
Dátum začiatku PK: 24.01.2018
Dátum konca PK: 05.02.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.01.2018
Ukončenie štádia: 24.01.2018
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 24.01.2018
Ukončenie štádia: 05.02.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 06.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)