PI/2018/207 Návrh všeobecne záväzného právneho predpisu o emisii hluku v prostredí pochádzajúcej zo zariadení používaných vo vonkajšom priestore

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Metrológia a skúšobníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2018/300/011301/03744
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/207
Dátum začiatku PK: 28.09.2018
Dátum konca PK: 26.10.2018
Dátum ukončenia procesu: 25.03.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.09.2018
Ukončenie štádia: 28.09.2018
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 28.09.2018
Ukončenie štádia: 26.10.2018
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 27.10.2018
Ukončenie štádia: 25.03.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)