PI/2018/20 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S02693-2018-OL
Podnet: § 141 ods. 1 písm. m) zákona č. 362/2011 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 24.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/20
Dátum začiatku PK: 22.01.2018
Dátum konca PK: 23.01.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.01.2018
Ukončenie štádia: 22.01.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.01.2018
Ukončenie štádia: 23.01.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 24.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)