PI/2018/2 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S01945-2018-OL
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/2
Dátum začiatku PK: 05.01.2018
Dátum konca PK: 09.01.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.01.2018
Ukončenie štádia: 05.01.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 05.01.2018
Ukončenie štádia: 09.01.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 10.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)