PI/2018/199 Analýza a návrh opatrení na odstránenie neopodstatneného goldplatingu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 21658/2018-3420-49189
Podnet: Akčný plán implementácie RIA 2020 – Stratégia lepšej regulácie schválený uznesením vlády SR č. 32 z 24. januára 2018
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 19.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/199
Dátum začiatku PK: 18.09.2018
Dátum konca PK: 18.10.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 18.09.2018
Ukončenie štádia: 18.09.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 18.09.2018
Ukončenie štádia: 18.10.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 19.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)