PI/2018/198 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Základné školstvo
Stredné školstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: spis č. 2018/12500-60AA
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 až 2020
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 22.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/198
Dátum začiatku PK: 17.09.2018
Dátum konca PK: 21.09.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 17.09.2018
Ukončenie štádia: 17.09.2018
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 17.09.2018
Ukončenie štádia: 21.09.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 22.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)