PI/2018/194 Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z . ...... 2018 č. ..../2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení opatrenia č. 1/2017.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Ochrana životného prostredia
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2105/2018-6.1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 27.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/194
Dátum začiatku PK: 13.09.2018
Dátum konca PK: 26.09.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.09.2018
Ukončenie štádia: 13.09.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 13.09.2018
Ukončenie štádia: 26.09.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 27.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)