PI/2018/193 Návrh opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Podpora výstavby
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 24785/2018/SBPMR
Podnet: V súlade s úlohou C.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 84 z 21. februára 2018
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 26.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/193
Dátum začiatku PK: 12.09.2018
Dátum konca PK: 25.09.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.09.2018
Ukončenie štádia: 12.09.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 12.09.2018
Ukončenie štádia: 25.09.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 26.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)