PI/2018/19 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2018 o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-080-852
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 31.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/19
Dátum začiatku PK: 18.01.2018
Dátum konca PK: 24.01.2018
Dátum ukončenia procesu: 31.01.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 18.01.2018
Ukončenie štádia: 18.01.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 18.01.2018
Ukončenie štádia: 24.01.2018
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 25.01.2018
Ukončenie štádia: 31.01.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)