PI/2018/189 Predbežná informácia k vyhláške MF SR, ktorou sa ustanovuje vzor informačného formulára o jednotlivých zložkách poistného a vzor formulára s informáciami k sprostredkovaniu spotrebiteľského úveru

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/016484/2018-613
Podnet: Zákon č. 214/2018 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/189
Dátum začiatku PK: 11.09.2018
Dátum konca PK: 24.09.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.09.2018
Ukončenie štádia: 11.09.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.09.2018
Ukončenie štádia: 24.09.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 25.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)