PI/2018/188 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 446/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti preverovania finančných účtov oznamujúcimi finančnými inštitúciami

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/016278/2018-724
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 18.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/188
Dátum začiatku PK: 11.09.2018
Dátum konca PK: 17.09.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.09.2018
Ukončenie štádia: 11.09.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.09.2018
Ukončenie štádia: 17.09.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 18.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)