PI/2018/184 Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o použití zvieraťa na účely verejného vystúpenia alebo výcviku za účelom verejného vystúpenia a zoznam zvierat na účely verejného vystúpenia.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Chovateľstvo
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 20869/2018
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 20.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/184
Dátum začiatku PK: 06.09.2018
Dátum konca PK: 19.09.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 06.09.2018
Ukončenie štádia: 06.09.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 06.09.2018
Ukončenie štádia: 19.09.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 20.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)