PI/2018/183 Návrh zákona z..........2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Podpora výstavby
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 24595/2018/SBPMR/67179
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/183
Dátum začiatku PK: 06.09.2018
Dátum konca PK: 19.09.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 06.09.2018
Ukončenie štádia: 06.09.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 06.09.2018
Ukončenie štádia: 19.09.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 20.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)