PI/2018/181 Návrh opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MK-4459/2018-130/10692
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Laššáková, Ľubica
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 12.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/181
Dátum začiatku PK: 03.09.2018
Dátum konca PK: 11.09.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 03.09.2018
Ukončenie štádia: 03.09.2018
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 03.09.2018
Ukončenie štádia: 11.09.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 12.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)