PI/2018/180 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Ochrana životného prostredia
Príroda a krajina
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 8295/2018-6.3
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 13.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/180
Dátum začiatku PK: 30.08.2018
Dátum konca PK: 12.09.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 30.08.2018
Ukončenie štádia: 30.08.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 30.08.2018
Ukončenie štádia: 12.09.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 13.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)