PI/2018/174 Návrh vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v znení vyhlášky č. 106/2016 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 5216/2018
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiaková, Marta, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/174
Dátum začiatku PK: 17.08.2018
Dátum konca PK: 07.09.2018
Dátum ukončenia procesu: 10.09.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 17.08.2018
Ukončenie štádia: 17.08.2018
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 17.08.2018
Ukončenie štádia: 07.09.2018
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 08.09.2018
Ukončenie štádia: 10.09.2018
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)