PI/2018/173 Návrh zákona, ktorým sa transponuje smernica Rady (EÚ) 2018/822, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o automatickú výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Správa daní
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/015728/2018-724
Podnet: Transpozícia smernice
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 15.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/173
Dátum začiatku PK: 16.08.2018
Dátum konca PK: 14.09.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 16.08.2018
Ukončenie štádia: 16.08.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 16.08.2018
Ukončenie štádia: 14.09.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 15.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)