PI/2018/172 Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zložení, rozhodovaní komisie a postupe pri vyhodnocovaní návrhov verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o výrobe identifikačnej látky na označovanie minerálneho oleja

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Súvisiaci proces: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Spotrebné dane
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/15653/2018-732
Podnet: Splnomocňovacie ustanovenie návrhu zákona
ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 11.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/172
Dátum začiatku PK: 17.08.2018
Dátum konca PK: 10.09.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 16.08.2018
Ukončenie štádia: 16.08.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 17.08.2018
Ukončenie štádia: 10.09.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 11.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)