PI/2018/167 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 855/23766/2018/OVS
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pellegrini, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 14.08.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/167
Dátum začiatku PK: 10.08.2018
Dátum konca PK: 13.08.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 10.08.2018
Ukončenie štádia: 10.08.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.08.2018
Ukončenie štádia: 13.08.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 14.08.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)