PI/2018/156 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky o chorobách vylučujúcich pobyt v penzióne pre vojnových veteránov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Súvisiaci proces: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predp
Legislatívna oblasť: Správne právo
Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: SELP-OdL-290/2018
Podnet: § 6 zákona č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 171/2018 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 27.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/156
Dátum začiatku PK: 12.07.2018
Dátum konca PK: 25.07.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.07.2018
Ukončenie štádia: 12.07.2018
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 12.07.2018
Ukončenie štádia: 26.07.2018
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 27.07.2018
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 27.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)