PI/2018/155 Návrh Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... 2018 č. MF/013593/2018-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/013593/2018-421
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 18.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/155
Dátum začiatku PK: 12.07.2018
Dátum konca PK: 17.07.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.07.2018
Ukončenie štádia: 12.07.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 12.07.2018
Ukončenie štádia: 17.07.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 18.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)