PI/2018/154 Návrh vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o určovaní najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Stredné školstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: spis č. 2018/9689-10E0
Podnet: § 47 písm. c) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2018 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 17.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/154
Dátum začiatku PK: 11.07.2018
Dátum konca PK: 16.07.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.07.2018
Ukončenie štádia: 11.07.2018
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.07.2018
Ukončenie štádia: 16.07.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 17.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)