PI/2018/153 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2018 o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: NBS1-000-025-398
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 07.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/153
Dátum začiatku PK: 03.07.2018
Dátum konca PK: 06.07.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 03.07.2018
Ukončenie štádia: 03.07.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 03.07.2018
Ukončenie štádia: 06.07.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 07.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)