PI/2018/147 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 15872/2018
Podnet: Vlastná inciciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 14.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/147
Dátum začiatku PK: 29.06.2018
Dátum konca PK: 13.07.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 29.06.2018
Ukončenie štádia: 29.06.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 29.06.2018
Ukončenie štádia: 13.07.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 14.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)