PI/2018/144 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S08608-2018-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 17.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/144
Dátum začiatku PK: 27.06.2018
Dátum konca PK: 16.07.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.06.2018
Ukončenie štádia: 27.06.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 27.06.2018
Ukončenie štádia: 16.07.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 17.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)