PI/2018/143 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Stredné školstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: spis č. 2018/9005-60AA
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 30.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/143
Dátum začiatku PK: 26.06.2018
Dátum konca PK: 29.06.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 26.06.2018
Ukončenie štádia: 26.06.2018
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 26.06.2018
Ukončenie štádia: 29.06.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 30.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)