PI/2018/140 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Súvisiaci proces: Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Koncepcia rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe Slovenskej republiky
Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/013706/2018-74
Podnet: Plán práce na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/140
Dátum začiatku PK: 25.06.2018
Dátum konca PK: 20.07.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 25.06.2018
Ukončenie štádia: 25.06.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 25.06.2018
Ukončenie štádia: 20.07.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 21.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)