PI/2018/139 Návrh vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Priemyselné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 00864/2018/63
Podnet: § 53 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach
Zodpovedná inštitúcia: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Messinger, Richard, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 07.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/139
Dátum začiatku PK: 22.06.2018
Dátum konca PK: 06.07.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.06.2018
Ukončenie štádia: 22.06.2018
Vlastník aktivity: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.06.2018
Ukončenie štádia: 06.07.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 07.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)