PI/2018/130 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ... 2018, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: Z031907-2018
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/130
Dátum začiatku PK: 20.06.2018
Dátum konca PK: 03.07.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 20.06.2018
Ukončenie štádia: 20.06.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 20.06.2018
Ukončenie štádia: 03.07.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 04.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)