PI/2018/129 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: spis č. 2018/8739-60AA
Podnet: § 68 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe
Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 30.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/129
Dátum začiatku PK: 20.06.2018
Dátum konca PK: 29.06.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 20.06.2018
Ukončenie štádia: 20.06.2018
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 20.06.2018
Ukončenie štádia: 29.06.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 30.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)