PI/2018/127 Predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2018 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami, zahraničnými správcovskými spoločnosťami, samosprávnymi investičnými fondmi a depozitármi fondov na účely dohľadu nad finančným trhom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-110-610
Podnet: Inicitívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/127
Dátum začiatku PK: 18.06.2018
Dátum konca PK: 22.06.2018
Dátum ukončenia procesu: 25.06.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 18.06.2018
Ukončenie štádia: 18.06.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 18.06.2018
Ukončenie štádia: 22.06.2018
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 23.06.2018
Ukončenie štádia: 25.06.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)