PI/2018/125 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MK-3646/2018-232/7768
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 223 zo dňa 16. mája 2018
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Laššáková, Ľubica
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 30.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/125
Dátum začiatku PK: 15.06.2018
Dátum konca PK: 29.06.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 15.06.2018
Ukončenie štádia: 15.06.2018
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 15.06.2018
Ukončenie štádia: 29.06.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 30.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)