PI/2018/124 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Štátna správa
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2501/2018/oLG-1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 27.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/124
Dátum začiatku PK: 13.06.2018
Dátum konca PK: 26.06.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 13.06.2018
Ukončenie štádia: 13.06.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 13.06.2018
Ukončenie štádia: 26.06.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 27.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)