PI/2018/123 Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 14801/2018-M_OPV
Podnet: § 7 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 354/2008 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/123
Dátum začiatku PK: 08.06.2018
Dátum konca PK: 06.07.2018
Dátum ukončenia procesu: 10.10.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 08.06.2018
Ukončenie štádia: 08.06.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 08.06.2018
Ukončenie štádia: 06.07.2018
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 07.07.2018
Ukončenie štádia: 10.10.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)