PI/2018/122 Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 14539/2018-M_OPVA
Podnet: Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 12.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/122
Dátum začiatku PK: 07.06.2018
Dátum konca PK: 11.06.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.06.2018
Ukončenie štádia: 07.06.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 07.06.2018
Ukončenie štádia: 11.06.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 12.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)